Laatste nieuwsbrief/latest newsletter

Nieuwsbrief september/oktober 2023

Beste ouders,

Na een zomervakantie met wisselvallig weer, startten we met tropische temperaturen in de eerste weken van het schooljaar! Temperaturen rond de 30 graden in de leslokalen, het was zwoegen, zweten en afzien voor de kinderen en het team tijdens de schooluren. Concentreer je maar eens op nieuwe letters, lesstof en je zelfstandig werk terwijl je het liefst in het water zou liggen om af te koelen, dat valt dan echt niet mee. Ik zag veel kinderen gapen in de klas, lekker slapen in een hete slaapkamer was natuurlijk ook niet gemakkelijk. Gelukkig zijn de weersvoorspellingen voor de komende weken weer iets
normaler en zijn de omstandigheden weer geschikt om te leren en te ontwikkelen en daar ligt onze focus natuurlijk! Lagen we al wakker van de hoge temperatuur ’s nachts, ook de afschuwelijke nieuwsberichten uit Marokko en Libië hakten er bij ons allemaal in. Ook hier slapeloze nachten voor de mensen die familieleden en vrienden zijn verloren, wat een verdriet en zorgen, we wensen iedereen veel
sterkte.

Hartelijk groet,
Ella Duijnker
Directeur

BELANGRIJKE DATA
11-9 t/m 15-9 Startgesprekken
25/9 t/m 26/9 Kamp BBI en BBF
26/9 t/m 27/9 Kamp BBA en BBD
27/9 t/m 28/9 Kamp BBH
28/9 t/m 29/9 Kamp BBB en BBE
2/10 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
4/10 Opening kinderboekenweek en voorleesontbijt
5/10 Voorleeswedstrijd middenbouw en bovenbouw
18/10 Sportochtend onderbouw
19/10 Danswedstrijd middenbouw en bovenbouw
20/10 Gewone schooldag, geen studiedag!!!
21/10 t/m 29/10 Herfstvakantie
30/10 t/m 31/10 Studiedagen team (maandag en dinsdag na de herfstvakantie)
1/11 Informatieochtend voor Engels sprekende ouders, 9.00 uur
2/11 Informatieochtend voor Nederlands sprekende ouders, 9.00 uur
21/11 MR vergadering 19.30 uur

NIEUWE LEERLINGEN
In de maanden september en oktober starten Vedet, Sahra, Olivia, Sofia, Alisa, Roshano, Sharona, Uzay, Farah, Noah, Zayed, Noor, Amber, Ava, Lukas, Jaden, Sophie, Lot, Rowann, Lev, Feline, Jackie, Daan, Artur, Naomi, Arthur, Victor, Marie, Stella, Matilde, Isharth, Ella, Mads, Leyla, Morris, Phillippe, Dounia en Armias. We wensen de kinderen heel veel plezier bij ons op school.

PERSONEELSNIEUWS
Na de zomervakantie is Nienke Hendriks begonnen bij ons als onderwijsassistent, Isha Boonstra en Jorrik Hartemink zijn allebei gestart als LIO-stagiair. Wij wensen hen veel plezier bij ons op school.

SCHOOLREIS BOVENBOUW
Onze bovenbouwgroepen gaan dit jaar in de week van 25 t/m 29 september op schoolreis naar de Stulp in Baarn. Een mooi terrein met oneindig veel bos waarin de kinderen weerde meest creatieve hutten kunnen gaan bouwen. De kinderen verzamelen op het plein om 8.45 uur op de dag van vertrek en ze zullen een dag later weer op school zijn rond 16.00 uur. Wij wensen de kinderen, leerkrachten en begeleidende ouders heel veel plezier tijdens dit schoolreisje.

KINDERBOEKENWEEK EN VOORLEESONTBIJT
De kinderboekenweek 2023 (4 t/m 15 oktober) staat in het teken van ‘Bij mij thuis’. Traditioneel openen we de Kinderboekenweek op het plein met een openingsact, passend binnen het thema. Na de opening gaan alle kinderen weer naar binnen en start het voorleesontbijt. Verdere informatie hierover volgt nog per mail.

Ook kan er dit jaar weer gespaard worden voor boeken in de schoolbibliotheek. Als u tussen 4 en 15 oktober een boek koopt bij Ijburg boeken, kunt u de bon bij de leerkracht inleveren. De school krijgt
dan in november een cheque voor 20% van het totaalbedrag van de kassabonnen. Er kan een speciale VIP avond in de boekwinkel worden georganiseerd voor de kinderen van onze school. Kinderen krijgen dan de gelegenheid om in de winkel kinderboeken uit te zoeken tussen 18 en 19 uur. Zodra de datum van de VIP avond bekend is ontvangen de ouders de informatie.

SPORTOCHTEND ONDERBOUW
Op 18 oktober organiseren wij een sportdag voor de onderbouw bij ons op school en op het schoolplein. Als u mee wilt helpen bij deze sportdag, kunt u zich opgeven bij de leerkracht van uw kind. Samen maken we er een sportieve ochtend van!

GOUDEN WEKEN EN STARTGESPREKKEN
Dit schooljaar zijn we weer begonnen we met de Gouden Weken. De Gouden weken zijn de eerste weken van het schooljaar, waarin we in alle groepen werken aan groepsvorming en
ouderbetrokkenheid. De kinderen stellen samen met de leerkracht de regels voor de groep op. Door middel van energizers en actieve werkvormen wordt de groepsvorming gestimuleerd, zo werken we samen aan een fijne groepssfeer. Aan het begin van het schooljaar houden de leerkrachten uit midden- en bovenbouw startgesprekken met ouder(s) en kind. De gesprekken worden gehouden met de nieuwe
kinderen in de groep. Leerkracht, ouders en kind maken kennis met elkaar in het gesprek, samen leggen ze een goede basis voor het komend schooljaar.

AARDBEVING MAROKKO EN OVERSTROMINGEN LIBIE
Op 9 september is Marokko getroffen door een zware aardbeving. In de klassen hebben we daar deze week met nieuwsbegrip veel aandacht voor gehad. Op 13 september is Libië getroffen door een zware
storm, waardoor door het hele land overstromingen zijn geweest. Beide natuurrampen
hebben veel slachtoffers tot gevolg. Ook onze school wil zijn steentje bijdragen om deze slachtoffers te
helpen. Vanaf maandag 19 september staan er bij de ingang van het hoofdgebouw en bij de ingang van het Steigertje dozen klaar om geld in te zamelen. Omdat bij de vorige actie voor Turkije de qr-codes het vaak niet deden, vragen we u contant geld mee te nemen als u een bijdrage wilt leveren.

OVERBLIJF
Wij rekenen op de kinderen die op onze lijst staan voor de overblijf. Als een leerling bij iemand buiten school gaat eten, horen wij dit graag van de ouders. Zonder toestemming mogen de kinderen niet bij iemand anders gaan eten.

SCHOOLGIDS
U vindt de schoolgids 2023-2024 op onze website. Onder het kopje Algemeen-Praktische zaken-Schoolgids kunt u het pdf- bestand downloaden (of via deze link).

ZIEKMELDEN
Als uw kind vanwege ziekte of een bezoek aan de dokter niet naar school komt, wilt u dit dan voor 9 uur aan ons doorgeven? Dit kan telefonisch of via de app. Zo zijn wij het snelst op de hoogte.

SPORT EN CULTUURFONDS/STICHTING LEERGELD
Voor ouders met een minimuminkomen is het mogelijk dat de kinderen lid worden van een sport- of cultuur club. Zij kunnen een aanvraag doen bij Sport- en Cultuurfonds. Indien nodig kan Yvonne Gelmers van de administratie hierbij helpen. Ook voor het overblijfgeld kan een aanvraag worden
ingediend. Dit gaat naar Stichting leergeld en ook hiervoor kunt u terecht bij Yvonne Gelmers.

PAK JE KANS
Niet voor alle kinderen zijn leuke uitjes in de vakantie, nieuwe schoolspullen en lidmaatschap bij een sportclub vanzelfsprekend. Er is niet altijd genoeg geld binnen het gezin beschikbaar. Gemeente Amsterdam heeft regelingen om deze kinderen te helpen, zoals bijvoorbeeld extra geld voor school- en sportspullen. Via deze link ziet u meer informatie over de mogelijkheden.

BERICHT VAN DE MUZIEKSCHOOL
Instrumenten Uitprobeerdag
Kom blazen, trommelen, tokkelen en zingen op zondag 17 september tijdens de Instrumenten Uitprobeerdag bij Muziekschool Amsterdam. Tijdens deze middag volg je meerdere korte kennismakingslessen van 20 minuten bij verschillende instrumenten. In de lessen hoor je nieuwe
geluiden, verklappen onze docenten alle geheimen van hun instrument en ontdek je hoe het
voelt om ze zelf te bespelen. De toegang is gratis, maar we vragen je wel van te voren aan te melden.

Tijd: 12:00 uur tot 15:00 uur Locaties: Zuid, Centrum-Oost,
Osdorp, IJburg
Leeftijd: 7 t/m 12 jaar
Aanmelden kan via deze link

VAKANTIES 2023 2024
Eerste schooldag 4 september 2023
Herfstvakantie 21 t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024
Paasvakantie 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Pinstervakantie 18 t/m 20 mei 2024
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2024

STUDIEDAGEN EN VRIJE DAGEN 2023-2024
Maandag 2 oktober 2023
Maandag 30 oktober en dinsdag 31 oktober 2023 (na de
herstvakantie)
Dinsdag 5 december 2023 12.30 school uit (middag vrij ivm
sinterklaas)
Vrijdag 22 december 2023 (voorafgaand aan de
kerstvakantie)
Donderdag 15 februari en vrijdag 16 februari 2024
(voorafgaand aan de voorjaarsvakantie)
Woensdag 27 maart en donderdag 28 maart 2024
(voorafgaand aan de paasvakantie)
Woensdag 10 april 2024 (Suikerfeest)
Vrijdag 21 juni 2024
Vrijdag 19 juli 2024 (voorafgaand aan de zomervakantie

***de volgende nieuwsbrief verschijnt in november***