Schooltijden/ schooltimes

De schooltijden zijn als volgt:
Groep 1/2:
Ma, di, do, vrij      08.45-11.30 / 12.15-15.00 uur
Woensdag           08.45-12.15 uur

Groep 3/4/5:
Ma, di, do, vrij      08.45-12.15 / 13.00-15.00 uur
Woensdag           08.45-12.15 uur

Groep 6/7/8:
Ma, di, do, vrij      08.45-11.30 / 12.15-15.05 uur
Woensdag           08.45-12.00 uur

Om half negen gaat de schooldeur open en komen alle kinderen binnen. De lessen starten om 8.45 uur.

We doen een dringend beroep op uw medewerking om uw kind op tijd aanwezig te laten zijn. Zo kunnen we samen met de les beginnen. Het te laat komen wordt bijgehouden in de administratie van de groep. Frequente telaatkomers worden gemeld bij de leerplichtambtenaar.