Verlof aanvragen/request leave

Mag ik mijn kind meenemen op vakantie buiten de schoolvakantie?
U mag uw kind niet meenemen op vakantie buiten de schoolvakanties. U kunt een boete krijgen als u dit wel doet. Als u in de schoolvakanties niet weg kunt door uw werk kunt u toestemming vragen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Vrij buiten de schoolvakanties
Soms kunt u door uw werk tijdens geen enkele schoolvakantie in het schooljaar met uw gezin op vakantie. Dit moet dan komen door de specifieke aard van uw beroep. Bijvoorbeeld omdat u:

  • seizoensgebonden werk heeft, bijvoorbeeld in de fruitteelt of horeca;
  • met piekdrukte te maken krijgt tijdens schoolvakanties;
  • als zelfstandige een groot deel van uw inkomen mist als u tijdens de schoolvakanties weg bent.

In dat geval kunt u toestemming vragen voor verlof buiten de schoolvakanties. Dit heet ‘beroep op vrijstelling’.

Toestemming aanvragen bij directeur van de school
U vraagt toestemming bij de directeur van de school. Dit moet 8 weken of eerder voordat u op vakantie gaat. De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. 
De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag. Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u dit schriftelijk aan de directeur melden.  

Bewijzen dat u niet tijdens schoolvakantie op vakantie kunt
Kunt u geen enkele schoolvakantie 2 weken achter elkaar op vakantie? En komt dit door uw werk? Dan moet u dit kunnen bewijzen:

  • Als ondernemer moet u kunnen aantonen  dat u een groot deel van uw inkomsten mist als u tijdens schoolvakanties op vakantie gaat. Dit heet ook wel een ‘onoverkomelijk bedrijfseconomisch risico’.
  • Als werknemer kunt u, als u seizoenswerk doet, bijvoorbeeld een verklaring van uw werkgever overleggen.

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties
Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:

  • dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is, en
  • u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties, en
  • u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest, en
  • u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin. In geen enkele schoolvakantie.
Twee aanvraagformulieren
Er zijn twee formulieren waarmee u extra verlof voor uw kind kunt aanvragen. Het vakantieverlof is voor de aanvraag voor extra vakantie vanwege uw beroep, het verlofformulier gewichtige omstandigheden is voor de aanvraag voor bijvoorbeeld een dag vrij i.v.m. een uitvaart, een huwelijk etc. In dit aanvraagformulier vindt u meer informatie.

Vakantieverlofformulier

Verlofformulier gewichtige omstandigheden
https://mobilecms.blob.core.windows.net/appfiles/app_1304/File/a30ed3f8-06a1-4a09-af3c-835612bdc34a.pdf