Schoolreisjes

Op vrijdag 14 juni 2024 gaat de onderbouw op schoolreisje!
Op donderdag 4 juli gaan groep 345 C, A en G, op vrijdag 5 juli gaan groep 345 B, H, i, en J op schoolreisje!