Oudergesprekken 2e ronde

De tweede ronde oudergesprekken start vanaf 4 maart 2024. Het gesprek vindt plaats aan de hand van het geschreven verslag, dit verslag krijgen ouder enkele dagen voor het gesprek.