Omgaan met groepsdruk

Alle bovenbouwgroepen krijgen in maart 24 een voorlichting van een medewerker van Bureau Halt. Omgaan met groepsdruk is het centrale thema in deze voorlichting.