Laatste nieuwsbrief

Nieuwsbrief januari/feburari 2023

Beste ouders,
Twee jaar zonder wetenschapsweek, corona gooide twee keer roet in het eten. We keken er daarom echt naar uit en eindelijk was het zover, dit jaar rondom het thema: Afval bestaat niet. Na een ritmische opening met professioneel percussionist Jeroen ging het los met alle kinderen: als een ware dirigent liet hij alle kinderen meedoen bij de opening en kon de start van de ochtend niet meer stuk. De twee kinderen in kleding - gemaakt van afval-maakte het helemaal af.
En nu bruist het in de school, kartonnen dozen, wc rolletjes, petflessen, melkpakken, plastic doppen, vuilniszakken en nog veel meer, het thema leeft enorm bij de kinderen. En niet alleen bij de kinderen, in heel Amsterdam is het de komende week het gesprek van de dag: de vuilnisophalers staken en zo is het een heel actueel thema!
We kijken uit naar de afsluiting in het Steigereiland Museum, donderdagmiddag is het zover en ontvangen we alle ouders. De opbrengst van de entreegelden van het museum doneren we aan giro 555 voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Veel plezier in het museum en daarna een hele fijne voorjaarsvakantie gewenst!


Hartelijke groet,
Ella Duijnker, directeur

BELANGRIJKE DATA
20-2 t/m 23-2 Themaweek: afval bestaat niet
24-2 Studiedag team, alle kinderen zijn vrij
25-2 t/m 5-3 Voorjaarsvakantie
13-3 Start 2e ronde oudergesprekken (verslag)
15-3 Verkiezingen Provinciale Staten, school is verkiezingslocatie
22-3 Start Ramadan
28-3 Ouderavond over digital awareness, aanvang 20.00 uur
31-3 Voorspeelavond
3 en 4-4 Schoolfotograaf
5 en 6-4 Studiedagen team, alle kinderen zijn vrij
7 t/m 10-4 Paasvakantie
12-4 Goede Doelenactie plusgroep 8 12.15 uur
21-4 Suikerfeest en Koningsspelen
22-4 t/m 7-5 Meivakantie

NIEUWE LEERLINGEN
In december, januari en februari zijn bij ons gestart: Amana, Arden, Beatrice, Daria, Dina, Dylan, Ella-Noor, Ethan, Faber, Isaiah, Linne, Noah, Oshun, Prince, Sophie, Kymora-lee en Yousef. Wij wensen alle kinderen veel plezier bij ons op school.

PERSONEELSNIEUWS
Vanaf begin februari is Amy Kouwenhoven bij ons gestart in 12B met de zij-instroom opleiding. Op maandag vervangt zij juf Ninke, op de dinsdag staan zij samen voor de klas. We wensen Amy veel succes! Na de voorjaarsvakantie start onze nieuwe zorgcoördinator Elyne Dijkema. Zij zal aanwezig zijn op de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. We bedanken Sanne en Ingeborg voor hun inzet in de afgelopen periode, zij gaan verder in een nieuwe interim klus. Annabel Mens is verhuisd naar Utrecht en heeft vanaf 1 april een andere baan gevonden in haar woonplaats. We wensen Annabel veel plezier op haar nieuwe school.

THEMAWEEK: AFVAL BESTAAT NIET
Traditiegetrouw organiseren we de week voor de voorjaarsvakantie een wetenschapsweek. Vanaf dit jaar noemen we het de themaweek. De themaweek is op maandagochtend 20 februari om 8.50 uur gestart met een gezamenlijke opening op het schoolplein . De kinderen verwerken de hele week afval tot kunst - op de meest uiteenlopende manieren. Ook leren ze hoe materialen worden gemaakt en als afval worden verwerkt. Op woensdagochtend vond een workshopochtend plaats voor alle kinderen. Op donderdagmiddag houden we een grote eindpresentatie op school. U bent dan van 14.00-15.00 uur welkom in het Steigereiland Museum. Bij ingang kunt u een vrijwillige entree betalen. De opbrengst gaat naar de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Op vrijdag zijn de kinderen vrij vanwege een studiedag voor het team, daarna begint de voorjaarsvakantie.

TROPENMUSEUM
De middenbouw ging naar 'Sabi Suriname' in het Tropenmuseum. Door een interactieve rondleiding leerden de kinderen veel over het land en over de slavernij. In 1 groep werd er een echt Surinaams gerecht gekookt, in de andere groep werd er een dans geoefend. Daarna lieten de groepen zien en proeven wat ze hadden gedaan en vertelden ze elkaar wat ze geleerd hebben.

OP TALENTENJACHT
In de bovenbouw zijn de eerste klassen gestart met de Talentenjacht van De Rode Loper. De leerlingen zijn samen met dramadocent Ger Casparie op talentenjacht gegaan. Welke talenten zijn er aanwezig in de klas? Wanneer kun je een talent inzetten en wanneer juist niet? De leerlingen hebben zichzelf en elkaar beter leren kennen tijdens improvisatie oefeningen en het spelen van scènes. Een veilige manier om verschillen in gedrag en communicatie te onderzoeken en empathie te kweken.

INTERACTIEVE OUDERAVOND DIGITAL AWARENESS
Deze avond wordt u aangeboden door de ouderraad, mogelijk dankzij uw ouderbijdrage!
De digitale wereld is voor kinderen steeds meer de wereld waar het gebeurt. Maar zonder het zich bewust te zijn, verliezen ze zichzelf erin. Wat doen kinderen nou precies in deze wereld? Welke verleidingen komen ze tegen en waarom is het (kinder)brein hier zo gevoelig voor? Wat zijn de gevaren van deze wereld? Hoe ga je hiermee om als ouder? Welke grenzen stel je t.a.v. internet, gamen, of ‘computertijd’, en hoe ga je om met leeftijdsindicaties? Hoe kom je erover in contact zonder in het ‘gevecht’ te geraken? Op 28 maart organiseren we een ouderavond in de aula van onze school over digital awareness. De avond start om 20.00 uur en zal ongeveer anderhalf uur duren. Indien u deze avond wilt bijwonen verzoeken we u om een mail te sturen aan marjoleinhendriks@obssteigereiland.nl met daarin uw naam en de naam en groep van uw kind. Er zijn geen kosten voor ouders om deel te nemen aan deze lezing, de ouderraad bekostigt deze avond. Deze ouderavond staat in het teken van inzicht krijgen in het digitale gedrag van uw zoon/dochter en geeft handvatten om in contact te komen en bij te sturen op (de mate van) digitaal gedrag!

VOORRANGSREGELING VOORTGEZET ONDERWIJS
Van een van de ouders ontvingen wij het bericht,dat bij de overstap naar het voortgezet onderwijs vanaf 2024 de voorrangsregeling voor kinderen van een Montessorischool wordt afgeschaft. Ouders zijn daarom een handtekeningenactie gestart. Meer informatie vindt u op https://voorrangscholen020.petities.nl

ADRES- EN MAILWIJZIGINGEN
Heeft u een nieuw e-mailadres of telefoonnummer of andere adreswijzigingen? Mailt u deze dan even door aan Yvonne Gelmers van de administratie, (administratie@obssteigereiland.nl) zodat wij de gegevens in ons centrale systeem kunnen wijzigen. Zo blijft u alle informatie van onze school en leerkrachten ontvangen en kunnen wij u, indien nodig, snel bereiken.

STEIGEREILAND APP
Heeft u de Steigereiland app al op uw mobiele telefoon geïnstalleerd? De app Basisschoolapps (groene logo) is gratis en vindt u in de App store of in de Play store, downloaden op uw telefoon of tablet/Ipad, vervolgens zoekt u in deze app Steigereiland op en kunt u de app downloaden met ons logo. In de app vindt u de jaaragenda en kunt u een abonnement nemen op de digitale agenda. Ook het ziekmelden van uw kind gaat eenvoudig via de app. Daarnaast worden er pushberichten verstuurd, zodat u snel op de hoogte bent als er mededelingen zijn. Nieuwe ouders krijgen een mail met de inloggegevens. 

****de volgende nieuwsbrief verschijnt in april***