Persoonlijk

We vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt op school. We werken met elkaar aan het creëren van een fijne, prettige en veilige sfeer. Alleen dan ontwikkelt een kind zich goed. Op onze school leren kinderen niet alleen, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en inzicht te krijgen in zichzelf en anderen. Ze leren met elkaar om te gaan, verdraagzaam te zijn, elkaar niet te pesten en ruzies op te lossen. Dit realiseren we bijvoorbeeld door kringgesprekken, spelwerkvormen, gezamenlijke vieringen, activiteiten en projecten.

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we onder andere de methode Leefstijl, de Kanjertraining en Gouden Weken. De leerkrachten monitoren samen met de gedragsspecialist het welbevinden en de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen.