Schoolvakanties en studiedagen 2022-2023

SCHOOLVAKANTIES 2022 2023
Eerste schooldag 29 augustus 2022
Herfstvakantie 15 oktober 2022 t/m 23 oktober 2022
Kerstvakantie 24 december 202 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie 25 februari 2023 t/m 5 maart 2023
Paasvakantie 7 april 2023 t/m 10 april 2023
Meivakantie 22 april 2023 t/m 7 mei 2023
Hemelvaartvakantie 18 mei 2023 t/m 21 mei 2023
Pinkstervakantie 27 mei 2023 t/m 29 mei 2023
Zomervakantie 22 juli 2023 t/m 3 september 2023

STUDIEDAGEN EN VRIJE DAGEN 2022 2023
Maandag 26 september 2022
Vrijdag 14 oktober 2022 (voorafgaand aan de herfstvakantie)
Maandag 21 november 2022
Maandagmiddag 5 december 2022 vanaf 12.30 uur (Sinterklaas)
Vrijdag 23 december 2022 ( voorafgaand aan de Kerstvakantie)
Vrijdag 24 februari 2023 (voorafgaand aan de voorjaarsvakantie)
Woensdag 5 april en donderdag 6 april 2023 (voorafgaand aan de Paasvakantie)
Vrijdag 23 juni 2023
Vrijdag 21 juli 2023 (voorafgaand aan de zomervakantie)