Creativiteit

Wij vinden creatieve ontwikkeling belangrijk. Kinderen krijgen elke week les in creatieve ontwikkeling. In de onderbouw krijgen de kinderen elke week muziekles en beeldende vorming. In de midden- en bovenbouw krijgen de kinderen om de week muziek en beeldende vorming, deze lessen worden gegeven door Robin Leek, onze vakleerkracht muziek en beeldende vorming.

Voor muziek werken we met de muziekleerlijn 'Zing Zo!' van de Muziekschool Amsterdam. Zing Zo! combineert zingen met luisteren, componeren en improviseren. Eigen creativiteit van de kinderen staat hierbij centraal. 

Gedurende de schoolcarrière wordt onder andere gewerkt naar muzikale zelfstandigheid, het muzieknotatiesysteem, zuiver leren zingen en misschien wel het meest belangrijke: het plezier dat leerlingen ervaren bij het maken van muziek! 

Robin geeft ook de beeldende vakken in de midden- en bovenbouw. Elke midden- en bovenbouwklas krijgt één keer in de twee weken bevoles in het bevolokaal van Robin. Als richtlijn gebruiken we voor de expressievakken de digitale lesmethode “Laat eens zien”. We maken gebruik van verschillende technieken, materialen en lesideeën. 

Daarnaast organiseren wij elk jaar voor de midden- en bovenbouw een spetterende danswedstrijd waarbij de kinderen strijden om de winst.